Năm 1994: Hội đồng hương sinh viên An Giang

by 00:00 0 nhận xét
Liên chi hội sinh viên An Giang là một trong những liên chi hội sinh viên được thành đầu tiên nhất tại trường Đại học Cần Thơ. Mục đích tập hợp sinh viên An Giang học tập tại trường Đại học Cần Thơ cùng nhau phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; hướng các bạn sinh viên tham gia hoạt động lành mạnh theo chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, phấn đấu vì lợi ích hợp pháp chính đáng của sinh viên.

Liên chi hội sinh viên An Giang được thành lập năm 1994 do anh Trần Thiện Bình (sinh năm 1972, Châu Phú, An Giang) sáng lập. Đến năm 2015 anh hiện là trưởng phòng Công tác chính trị, trường Đại học Cần Thơ. Khi mới thành lập Liên chi hội sinh viên An Giang có tên gọi là Hội đồng hương sinh viên An Giang và chia cơ cấu các chi hội sinh viên theo các khoa

Liên chi hội sinh viên An Giang

Trường Đại học Cần Thơ

Website: www.lienchiangiang.vn
Văn phòng: vanphong.lienchiangiang.vn
Email: vanphong@lienchiangiang.vn
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created by Themexpose