Đến năm 2015, LCHSV An Giang phát triển mạnh mẽ về công tác thông tin, tuyên truyền. Đi đầu là Ban Thông tin & Truyền thông (Ban chuyên môn trực thuộc Ban chấp hành LCHSV An Giang).


Phát triển các kênh thông tin, tuyên truyền từ các buổi họp lệ chi hội đến mạng xã hội, website... Hiện nay, Ban Thông tin & Truyền thông đang quản lý Cổng thông tin của LCHSV An Giang (địa chỉ: lienchiangiang.vn). Vận hành và phát triển các website khác như Văn phòng điện tử LCHSV An Giang, Hệ thống quản lý thông tin hội viên.


Trải qua 20 năm phát triển, Liên chi hội sinh viên An Giang đã phát triển mạnh mẽ, với hơn 1500 hội viên với 8 đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc, 1 ban chuyên môn.
Các đơn vị chi hội trực thuộc đến hiện tại gồm:
1. An Phú - Phú Tân
2. Châu Phú - Tân Châu
3. Châu Đốc - Tịnh Biên
4. Châu Thành
5. Chợ Mới
6. Long Xuyên - Tri Tôn
7. Thoại Sơn
8. Phân hiệu Hòa An
Ban chuyên môn trực thuộc BCH LCHSV An Giang là Ban Thông tin & Truyền thông (Trưởng ban: Trần Thị Hạnh Nguyên - Ủy viên thường trực BCH LCHSV An Giang). Ban Thông tin & Truyền thông trở thành ban chuyên môn sau quyết định của anh Lưu Tuấn Phong (Liên chi hội trưởng LCHSV An Giang 2014-2015)


Video Kỷ niệm 20 năm thành lập & phát triển


Năm 2013, cổng thông tin LCHSV An Giang có những bước thay đổi, phát triển cải thiện chất lượng bài viết, xây dựng giao diện bắt mắt thu hút hơn 40.000 lượt truy cập trong năm 2013.

Trong năm này Ban Thông tin & Truyền thông được thành lập, do anh Dư Tuấn Nguyên (Ủy viên Ban chấp hành LCHSV An Giang 2013-2014, phụ trách quản lý Cổng thông tin) đề nghị chính thức thành lập và đổi tên từ Ban biên tập thành Ban Thông tin & Truyền thông.


Năm 2012 có những bước đổi mới trong công tác tổ chức, các hoạt động bắt đầu thay đổi để phù hợp với sự phát triển của LCHSV An Giang.

Trong năm này, Ban biên tập được thành lập (do anh Dư Tuấn Nguyên thành lập - Ủy viên BCH chi hội sinh viên Long Xuyên-Tri Tôn) là tiền thân của Ban Thông tin & Truyền thông sau này, Ban biên tập bắt đầu hoạt động trong chương trình Tiếp sức mùa thi với nhiệm vụ thông tin, đăng tải tin tức trên website của liên chi hội.


Đến năm 1998, Hội đồng hương sinh viên An Giang được đổi tên thành Liên chi hội sinh viên An Giang, trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ và chia cơ cấu các chi hội theo huyện. Đến lúc này có các đơn vị chi hội: An Phú - Phú Tân, Châu Phú - Tân Châu, Chợ Mới, Châu Đốc - Tịnh Biên, Long Xuyên - Tri Tôn, Thoại Sơn - Châu Thành


Liên chi hội sinh viên An Giang là một trong những liên chi hội sinh viên được thành đầu tiên nhất tại trường Đại học Cần Thơ. Mục đích tập hợp sinh viên An Giang học tập tại trường Đại học Cần Thơ cùng nhau phấn đấu học tập, rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; hướng các bạn sinh viên tham gia hoạt động lành mạnh theo chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, phấn đấu vì lợi ích hợp pháp chính đáng của sinh viên.

Liên chi hội sinh viên An Giang được thành lập năm 1994 do anh Trần Thiện Bình (sinh năm 1972, Châu Phú, An Giang) sáng lập. Đến năm 2015 anh hiện là trưởng phòng Công tác chính trị, trường Đại học Cần Thơ. Khi mới thành lập Liên chi hội sinh viên An Giang có tên gọi là Hội đồng hương sinh viên An Giang và chia cơ cấu các chi hội sinh viên theo các khoa
Created by Themexpose