Năm 2015: Phát triển công tác tuyên truyền

by 21:20 0 nhận xét
Đến năm 2015, LCHSV An Giang phát triển mạnh mẽ về công tác thông tin, tuyên truyền. Đi đầu là Ban Thông tin & Truyền thông (Ban chuyên môn trực thuộc Ban chấp hành LCHSV An Giang).


Phát triển các kênh thông tin, tuyên truyền từ các buổi họp lệ chi hội đến mạng xã hội, website... Hiện nay, Ban Thông tin & Truyền thông đang quản lý Cổng thông tin của LCHSV An Giang (địa chỉ: lienchiangiang.vn). Vận hành và phát triển các website khác như Văn phòng điện tử LCHSV An Giang, Hệ thống quản lý thông tin hội viên.


Liên chi hội sinh viên An Giang

Trường Đại học Cần Thơ

Website: www.lienchiangiang.vn
Văn phòng: vanphong.lienchiangiang.vn
Email: vanphong@lienchiangiang.vn
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created by Themexpose