Năm 2014: 20 năm phát triển

by 00:00 0 nhận xét
Trải qua 20 năm phát triển, Liên chi hội sinh viên An Giang đã phát triển mạnh mẽ, với hơn 1500 hội viên với 8 đơn vị chi hội sinh viên trực thuộc, 1 ban chuyên môn.
Các đơn vị chi hội trực thuộc đến hiện tại gồm:
1. An Phú - Phú Tân
2. Châu Phú - Tân Châu
3. Châu Đốc - Tịnh Biên
4. Châu Thành
5. Chợ Mới
6. Long Xuyên - Tri Tôn
7. Thoại Sơn
8. Phân hiệu Hòa An
Ban chuyên môn trực thuộc BCH LCHSV An Giang là Ban Thông tin & Truyền thông (Trưởng ban: Trần Thị Hạnh Nguyên - Ủy viên thường trực BCH LCHSV An Giang). Ban Thông tin & Truyền thông trở thành ban chuyên môn sau quyết định của anh Lưu Tuấn Phong (Liên chi hội trưởng LCHSV An Giang 2014-2015)


Video Kỷ niệm 20 năm thành lập & phát triển


Liên chi hội sinh viên An Giang

Trường Đại học Cần Thơ

Website: www.lienchiangiang.vn
Văn phòng: vanphong.lienchiangiang.vn
Email: vanphong@lienchiangiang.vn
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created by Themexpose