Năm 1998: Liên chi hội sinh viên An Giang

by 00:00 0 nhận xét
Đến năm 1998, Hội đồng hương sinh viên An Giang được đổi tên thành Liên chi hội sinh viên An Giang, trực thuộc Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ và chia cơ cấu các chi hội theo huyện. Đến lúc này có các đơn vị chi hội: An Phú - Phú Tân, Châu Phú - Tân Châu, Chợ Mới, Châu Đốc - Tịnh Biên, Long Xuyên - Tri Tôn, Thoại Sơn - Châu Thành


Liên chi hội sinh viên An Giang

Trường Đại học Cần Thơ

Website: www.lienchiangiang.vn
Văn phòng: vanphong.lienchiangiang.vn
Email: vanphong@lienchiangiang.vn
Địa chỉ: Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Created by Themexpose